siirtoviemäri | sivurunkohankkeet

Liittymähinta ja liittymisehdot 

Kiinteistön liittyessä yhtiön viemäriverkkoon toiminta-alueella, liittymismaksu on 7500 euroa (alv 0 %), maksu sisältää liitostyöt runkojohtoon ja enintään 100 m pituisen paineviemäritonttijohdon rakentamisen peh Ø 63-10 ja pienpumppaamon sähkötöineen ja viettoviemärin rakentamisen kiinteistöön. Liittymismaksu on kiinteistökohtainen.

Kiinteistökohtainen(jen) pienpumppaamo jää yhtiön omaisuudeksi ja liittyjän(jien) kunnossapidettäväksi. Vuosittaiset sähkökustannukset jää liittyjän maksettavaksi. Liittyjän on vuosittain suoritettava käyntivippojen ja pumppaamon pesu mielellään kuumalla vedellä kts. huolto-ohjeet.

Liittymismaksut sovitaan tapauskohtaisesti liike- ja teollisuuskiinteistöjen ja myös mahdollisten kaava-alueiden osalta.

Liittymähinta voi muuttua seuraavien asioiden vuoksi:

* joen alitus
* tien alitus
* louhinta

Jos em. asioita tulee liittymän rakentamisen suunnittelun yhteydessä esille, liittymähinnasta tehdään tarjous liittyjälle. Kun liittyjä hyväksyy yhtiön edustajan tarjouksen, liittymissopimus voidaan tehdä.

Liittymismaksu on palautuskelpoinen ja siten arvonlisäveroton.

Liittymän rakentaminen aloitetaan kun liittymismaksu on suoritettu.